Posts Tagged ‘transport hladnjačama’

Prevoz robe u smrznutom stanju i lako kvarljive robe

Prevoz robe u smrznutom stanju

Prevoz robe u smrznutom stanju, osetljive ili lako kvarljive robe zahteva posebna vozila koja će ovu robu dopremiti u nepromenjenom stanju, a to su uglavnom velike, skupe hladnjače za koje manje firme teško izdvajaju novac, pa su prinuđene da iznajme vozila i usluge transporta od ozbiljnih firmi koje u svojoj ponudi imaju velike kamione sa rashladnim uređajima.

Kamioni sa hladnjačama predstavljaju velike pokretne frižidere čije dimenzije variraju i mogu se kretati od 1 t do 22 t i specijalno su dizajnirane za prevoz robe u smrznutom stanju i sveže robe za čiju svežinu je neophodno održavati ujednačene uslove tokom celog transporta. Opseg temprerature takođe može varirati u zavisnosti od tipa namirnica koje se distribuiraju, od veoma niskih -80 C za duboko smrznutu robu koja se prevozi na suvom ledu, kakav je recimo slučaj sa ribom, do sobnih  +25 C.  Održavanje optimalne temperature i garantovanje njene ujednačenosti tokom svih delova puta je naročit problem ukoliko je reč o daljim destinacijama i međunarodnom transportu  koji zna da traje i po nekoliko dana.

Prevoz robe u smrznutom stanju

S obzirom da se radi o lako kvarljivoj robi, uglavnom hrani, koja se prevozi sa ciljem daljeg konzumiranja u ljudskoj ishrani, firma kojoj poveravate ovakvu robu mora garantovati bezbednost iste, te je neophodno napraviti pametan i siguran izbor prilikom angažovanja vašeg novog prevoznika.

Zato se savetuje da  dobro promislite i obavestite se pre nego vašu robu poverite nekoj od firmi koje vrše  transport hladnjačama. Pogledajte dobro listu referenci, raspitajte se za prethodna iskustva njihovih starih mušterija i postavite pitanja o vidovima garancija i uslovima pod kojima su firme spremne da se založe za vašu robu. U moru mnogih firmi koje pružaju slične usluge treba napraviti najuži izbor i odlučiti se za jednu koja nudi najbolje uslove u pogledu transporta, bezbednosti, ali i krajnje cene.

Cena je jako bitan faktor, ali ne dozvolite da bude i presudan, jer vas loši uslovi prevoza mogu koštati mnogo više, s obzirom na činjenicu da će od toga u kakvom je stanju roba dopremljena zavisiti i vaš krajni profit.  Jednom kada nađete proverenog i pouzdanog partnera, jako je bitno  da sa njim održavate korektne partnerske odnose. Ukoliko ste zadovoljni profesionalnošću i kvalitetom koji vaš novi parter u poslu transporta nudi, trudite se da ga vežete za sebe, kako bi izbegli dalje glavobolje oko ponovnog procesa izbora i provere, jer proveren partner u koga se možete pouzdati vredi mnogo više para od eventualnog popusta koji možemo dogovoriti prilikom sklapanja novog ugovora.

Kontakt

Beocontrol doo
Vojni put II 276c, 11283 Beograd

Tel: 011/ 210 60 00
Fax: 011/ 210 32 22
Мob: 062/ 62 88 50 (07.00 – 20.00h)

Radno vreme:
Radnim danima: 08.00 – 18.00h
Subotom: 08.00 – 18.00h,
Nedeljom: 09.00 – 15.00h