kamionski transport

Novi tipovi kamiona koji su svojim performansama osvojili svetsko tržište, dostupni su i u voznim parkovima naših kompanija za transport robe. Lansiranjem unapređenih verzija i tipova kamiona, proizvođači se utrkuju u postavljanju standarda koji povećavaju nivo bezbednosti, kvaliteta i ergonomičnosti.

Read more ...

magacin skladištenje robe

magacin skladištenje robeModerna skladišta odlikuje upotreba savremenih tehnoloških rešenja koja definišu procese preuzimanja, upravljanja i skladištenja robe. Automatizovane i poluautomatizovane aplikacije postaju sve važnije u odnosu na tradicionalan, statičan način skladištenja robe u svim operacijama lanca snabdevanja. Namenjene su naročito za magacine sa velikim prometom robe i ograničenim kapacitetom prostora.  Sastoje se od niza računarski kontrolisanih sistema za skladištenje i povlačenje robe iz prethodno definisanih zaliha. Koristeći ih, kompanije ostvaruju veliku prednost nad konkurencijom. Troškovi se smanjuju, produktivnost se povećava, uvodi se širi asortiman proizvoda.

Read more ...

Zbirni transport robe predstavlja brzo i efikasno rešenje za sve one koji žele da uštede vreme i novac. Ova vrsta transporta, a naročito transport malih pošiljki veoma je važan za moderno poslovanje. Zbirni transport obezbeđuje logistička rešenja koja kompanijama omogućuju da organizaciju poslovanja sa manjom količinom zaliha i ispostavu u rekordnom vremenu.
Zbirni transport najčešće se realizuje na dva načina. Veće pošiljke se direktno preuzimaju kamionima koji idu od jednog utovarnog mesta do drugog i na taj način se usluži više korisnika koji direktno preuzimaju robu. Nakon poslednjeg utovara robe koja nije izvozno ocarinjena, onda se carini, kamon se plombira kako bi mogao da napusti carinsku zonu i roba se konačno transportuje do odredišta.

Plombiranje kamiona se vrši na samom carinskom prelazu kako bi roba bila sigurna tokom transporta, i kako bi se izbegla mogućnost zloupotrebe prevoznika. Pri ulasku u drugu zemlju carinik pregleda plombu, utvrđuje da li je oštećena, i tek nakon tog postupka će otvoriti kamion i cariniti robu.

Danas se transport manjih pošiljki sve češće organizuje konsolidacijom malih pošiljki na jedno mesto odakle se kamionima direktno dopremaju do krajnjeg odredišta. U saradnji sa partenerima organizuje se prikupljanje robe manjim vozilima i dostava do jedinsvenog skladišta na kojem se konsoliduje sva roba iz jednog geografksog regiona. Odatle se roba odprema kamionima koji vrše utovar samo na tom jednom mestu i robu direktno transportuju do zbirnog terminala u zemlji odredišta gde se vrši uvozno carinjenje i lokalna dostava do krajnjeg korisnika. Na taj način se smanjuju troškovi transporta i obezbeđuje se veća ekonomičnost i efikasnost. Ovaj vid zbirnog transporta brži od standardnog zbirnog transporta prilikom kojeg kamioni idu od jednog do drugog utovarnog mesta dok se ne napune. Organizaciji zbirnog transporta posvećuje se posebna pažnja. Određene agencije organizuju konsolidaciju robe radi ekonomičnijeg i efikasnijeg transporta.

Često u vožnji susrećemo vozila sa plavom tablicom na kojoj piše TIR. Mnogi od vas verovatno su se zapitali šta zapravo ta skraćenica znači.

Karnet TIR (franc. Transport International par la Rout) je carinski dokument kojim se pojednostavljuju carinske formalnosti u međunarodnom transportu robe. Nadzor i postupak nad transportnim sredstvima, kontejnerima i robom u režimu karneta TIR određen je Carinskom konvencijom o međunarodnom prevozu robe na temelju karneta TIR.

TIR je napravljen da bi maksimalno olakšao međunarodno kretanje roba pod carinskim pečatom. Sistem tranzitnim državama garantuje pokrivanje carina i poreza u slučaju zloupotrebe i krijumčarenja.

Prednosti TIR sistema

Sistem TIR nudi prednosti za sve karike u lancu međunarodnog tranzitnog transporta robe:
• Smanjuje troškove transporta, smanjuje formalnosti i kašnjenja u tranzitu;
• Olakšava kretanje u tranzitu primenom standardizovane regulative i dokumentacije;
• Roba se kreće preko međunarodnih granica sa minimalnim ometanjima i stajanjima;
• Kašnjenja i troškovi transporta su znatno smanjeni;
• Nema potrebe za depozitom (garancijom) na granicama tranzitnih država;
• Garantovano plaćanje carinskih i poreznih dažbina u slučaju zloupotrebe (do 50 000 $);
• Samo proverenim prevoznicima je dozvoljeno korišćenje TIR karneta – čime se povećava sigurnost pri transportu;
• Smanjena je potreba fizičke kontrole robe u tranzitu;
• Sistem olakšava carinsku kontrolu i popratnu dokumentaciju.
• Vozila i kontejneri moraju zadovoljavati određene uslove kako bi mogli prevoziti robu u međunarodnom prevozu sa oznakom TIR.

Vozilo mora biti građeno tako da roba ne može biti izvađena ili unešena u zatvoreni deo vozila bez ostavljanja vidljivih tragova pokušaja ili bez oštećenja carinskih obeležja. Carinska obeležja stavljaju se lako i uspešno. Vozilo ne sme da sadrži skriveni prostor u kojem bi se roba mogla tajno skladištiti. Svi delovi vozila moraju biti pristupačni za carinski pregled.

Kontejner mora biti potpuno ili delimično zatvoren, a ujedno trajne i čvrste građe za višestruku upotrebu. Uslov da kontejner može prevoziti robu u tranzitnom transportu sa oznakom TIR je i taj da mora biti lak za rkovanje, da se lako puni i prazni. Posebno mora biti namenjen olakšanju prevoza robe jednim ili različitim prevoznim sredstvima bez pretovara robe.

Kratak istorijat karneta TIR

Tranzitni sistem TIR prvi put je uspostavljen 1959.godine u Ženevi, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Današnja, važeca, dopunjena i modifikovana Konvencija o međunarodnom prevozu robe na osnovu karneta TIR stupila je na snagu 1975. godine.

Sačuvajte svoje dragocenosti prilikom transporta

Dela od značajne umetničke ili istorijske vrednosti zahtevaju poseban tretman kada se radi o transportu. Za ovaj delikatan transport, biće vam potreban specijalizovan prevoznik, koji garantuje bezbednost vašeg vrednog dela.

Većina ovakvih predmeta se sastoji od različitih materijala, od kojih svaki drugačije reaguje na promenu temperature, vlage, svetlosti, zagađivača i štetočina. Dobro se raspitajte o uslovima skladištenja pre transporta vaših dragocenosti, kako ne bi došlo do njihovog oštećenja ili naglog propadanja.

Posebna pažnja pridaje se pakovanju predmeta od istorijske ili umetničke vrednosti.

U zavisnosti od vrste i karakteristike umetničkog dela, postoje različite sigurnosne mere prilikom pakovanja za transport. Najčešće se koriste dvoslojne ili troslojne kutije, zaštitne streč folije, kao i folije sa mehurićima, koje štite vredne predmete od fizičkog oštećenja i štetnih spoljnih faktora.

Ukoliko posao prepustite profesionalcima, ne postoji razlog za brigu. Profesionalni prevoz i specijalizovana vozila omogućiće bezbedan transport Vaših umetničkih dela u dogovorenom vremenskom roku. Obučeni tim izvršiće proceduru pakovanja i zaštite, a specijalizovana oprema doprineće sigurnosti pri transportu vašeg dragocenog dela.

Ipak, određene dragocenosti ne podrazumevaju istorijsku ili umetičku vrednost, ali su vama, kao fizičkom licu, od velikog značaja. Različite hartije od vrednosti, fini nakit, kovanice (ukoliko se bavite numizmatikom), obveznice, pravna i zdravstvena uverenja trebalo bi da putuju sa sa vama. Te vrednosti bolje je da prenesete sami, bez agencije kao posrednika, budući da su teško zamenjive.

Kontakt

Beocontrol doo
Vojni put II 276c, 11283 Beograd

Tel: 011/ 210 60 00
Fax: 011/ 210 32 22
Мob: 062/ 62 88 50 (07.00 – 20.00h)

Radno vreme:
Radnim danima: 08.00 – 18.00h
Subotom: 08.00 – 18.00h,
Nedeljom: 09.00 – 15.00h