vodeni vs audio transport robe beocontrol

Kada je reč o međunarodnom transportu robe, između zemalja na velikim udaljenostima, dva najučestalija vida prevoza  jesu vodeni  i avio transport. Iako je transport avionom brži, za prevoz robe velikih gabarita i ukupne težine koriste se pomorski putevi i brodovi.  Ipak, koji od ova dva vida transporta je povoljniji i efikasniji pokušaćemo da vam odgovorimo kroz četiri ključna faktora bitna za svakoga, ko planira transport robe na većim razdaljenima.

vodeni vs audio transport robe beocontrol

1.       NOVAC

Pitanje koji je vid prevoza robe jeftiniji samo naizgled je jednostavno. Uglavnom  je zastupljeno mišljenje da je pomorski vid transporta daleko jeftiniji od transporta avionom. Ipak,  oni koji imaju dosta iskustva u međunarodnoam transportu  će vam skrenuti pažnju da ovo ne mora uvek da bude slučaj.

Troškovi transporta avionom i brodom u međunarodnom saobraćaju se formiraju na različite načine, te i krajnja cena može varirati u zavisnosti od ukupne težine tereta i njegove veličine. I dok se za avionski transport cena formira prostim proračunom veličine i težine tereta koji se prevozi, kod pomorskog transporta veći uticaj na krajnu cenu transporta ima veličina tereta.  Ukoliko je teret koji se prevozi manji od ukupne kubikaže kontejnera (standardna veličina 20’ i 40’) u kome se prevozi, onda se cena formira po broju kubnih metara koji zauzima. Tako je sa većim i težim isporukama transport okeanskim i pomorskim putevima dosta jeftiniji od avio transporta, ali što je kubikaža manja razlika u ceni između ova dva vida transporta se smanjuje.

2.       BRZINA

Kada je reč o brzini putovanja robe tu je svakako efikasniji i brži avio transport, a ako imamo u vidu da je i vreme novac, onda vaš izbor bez razmišljanjja treba da bude avion. Vreme isporuke robe brodom nekada može da traje i mesecima, dok ista roba na istoj destinaciji avionom može putovati jedan dan, eventualno dva. Ipak, kod međunarodnih selidbi, kod kojih je dobro imati dovoljno vremena da bi se pripremio stan u zemlji u kojoj se selimo, pa je pomorski vid transporta robe takođe prihvatljiv, naročito ako imamo u vidu da svakim danom brodovi postaju sve brži.

3.       POUZDANOST

Iako vodeni transport ima daleko dužu istoriju od transporta avionima, kada je reč o pouzdanosti u velikoj prednosti je avio transport. Takođe, iako se vrlo često dešava da usled lošeg vremena letovi budu otkazani i odloženi, nije neobična pojava da polasci brodom budu otkazani u potpunosti. I dok odlaganje leta za dan-dva može uzrokovati ozbiljne novčane gubitke za svaki biznis, uvek postoji mogućnost da se rezerviše neki drugi let koji obično sledi za nekoliko sati. Mnogo veći finansijaski fijasko predstavlja otkazivanje iskrcavanja i čekanje na nov brod, čiji je novi polazak uglavnom tek za nedelju dana.

4.       ŠTETAN UTICAJ PO OKOLINU

Sa rastom zagađenja kojim uništavamo naš životni prostor sve više pažnje se obraća i na ovaj faktor kada je reč o međunarodnom transportu. U ovoj kategoriji pobedu odnosi prevoz robe brodom, jer su ispuštanja ugljen-dioksida daleko veća kod prevoza robe avionom.  Ipak, kada govorimo o zagađenju treba imati u vidu i to da  najveći broj goriva i ulja koje koriste brodovi ide direktno u međunarodne vode. S obzirom na štetne efekte koje proizvode i jedno i drugo prevozno sredstvo, treba dobro razmotriti stepen  zagađenja koji se na ovaj način prouzrukuje, ali i uključiti i prethodno pomenute faktore kako bi doneli za vas najpovoljnije finansijsko rešenje.

Kombinovani transport robe beocontrol

Kombinovani transport robe, integralni transport ili multimodalni, kako se drugačije naziva predstavlja jedan od najsavremenijih vidova transporta taransportnih jedinica različitih gabarita, prilikom koga se kombinuju dva ili više različitih vida prevoza. Obično je reč o prevozu robe kamionom, železnicom ili brodom. Iako je prevoz avionom takođe moguć, korišćenje aviona za prevoz robe u okviru kombinovanog transpora je nešto skuplja opcija, pa se kao takav retko koristi, jer se kod ovog vida transporta kao njegova glavna prednost upravo ističe  racionalizacija troškova i  fleksibilnost.

Glavna transportna jedinica je kontejner koji se penje na kamion, dovozi do luke, puni robom slažući je u kutije, palate i u kontejneru prevozi do skladišta , a odatle do krajnje željene lokacije. Prilikom utovara roba se ne pakuje neposredno u vozilo, već se slaže na palate ili kontejnere.  Teret se na taj način ukrupnjava, što omogućava lakše rukovanje i prenos tereta bez direktnog kontakta sa njim.  Roba unutar kontejnera zaštićena je i odvojena posebnom ambalažom, što omogućava da se ceo tovarni prostor unutar kontejnera pametno iskoristi.

Kombinovani transport robe beocontrol

Kombinovani transport robe omogućava pametan i pre svega isplativ izbor kada je reč i o vidu transportnog sredstva kojim će se roba prevoziti od luke do skladišta, drugog skladišta ili krajnje destinacije. Ključni faktori pri izboru su svakako udaljenost, dostupna infrastruktura, brzina transporta, dodatne takse koje imaju udela u formiranju konačne cene.

Širi izbor mogućnosti nije uvek prednost, ako se ne iskoristi na pravi način. Treba imati u vidu da ukupni troškovi transporta rastu sa brojem kombinovanih modela prevoza. Zato je prilikom ovog vida transporta veoma bitna dobra informisanost, vešta organizacija i smisao za planiranje.

Ukoliko ove osobine nisu vaša jača strana, onda je svakako bezbedniji način da organizaciju prevoza robe prepustite profesionalcima ili se bar obratite njima za pomoć. Jer uz njihovu izgrađenju mrežu partnera i višegodišnju saradnju sa drugim partnerskim firmama, oni će svakako biti u mogućnosti da vam ponude najpovoljnije moguće rešenje.

 

pakovanje-stvari-za-selidbu-beocontrol2

Bilo da pakovanje vašeg tereta vršite sami ili za to angažujete profesionalce nije na odmet znati na koji način treba pripremiti stvari pre nego ih pošaljete na dugi put.

Kako bi se stvari zaštitile prilikom transporta  neophodno ih je lepo obmotati i pravilno položiti  u vozilo ili kontejnere za transport robe.

Kako?

Pored standardnih kesa u koje se stvari obavezno stavljaju ili folija i pak papira kojima se obmotavaju, za zaštitu stvari se služe još i kese i folije sa važdusastim jastučićima tzv. puc-puc folija, zaštitnim omotačima, ali i posebnim suđerima, mlevenim i sunđerima u rolnama i zaštite od stiropora koja se uglavnom postavlja na ivice osetljivih predmeta i mašina.

Za pakovanje onih najosetljivijih stvari, lomljivih stvari od stakla, porcelana ili keramike obavezne su petoslojne kutije od kartona koje se pune sitnim sunđerom, kako bi se izbeglo oštećenje i lomljenje tokom transorta.

pakovanje-stvari-za-selidbu-beocontrol

Za nameštaj i druge vredne mašine, pored pomenutih zaštitnih folija, sunđera i velikih puc-puc kesa predlaže se i smeštanje u četvrtaste palate koje se formiraju u zavisnosti od dimenzija stvari koje se prevoze.

Ukoliko vam je za ovaj vid zaštite teško da odvojite veliku svotu novca, adekvatna zamena su i čvrste kutije, ali i stiroporni dodaci kojima se ne oblaže ceo teret već samo njegove ivice i delovi koji iz nekog razloga štrče.

Za specijalne nestandardne terete velikih dimenzija, vise nego zahvalni su pokretni kontejneri koji se spuštaju direktno na vozilo, i time smanjuje rizik od oštećenja prilikom utovara i istovara.

Sav zaštitni materijal dostupan je u više standardnih veličina, od 500 mm do 5 m, a u nekim agencijama za transport folije, kese, ali i kutije možete dobiti u željenim dimenzijama, shodno specifičnim karakteristikama predmeta čiji se transport vrši.  Neophodno je samo agentima skrenuti pažnju na zahtevnije predmete, a ako su već spakovani u obične kese ili kutije pa se iz nekoga ne vidi o kakvom je teretu reč, onda i vidno obeležiti stvari markerima ili nalepnicima na kojima je naznačen sadržaj paketa.

transport opasne robe beocontrol

transport opasne robe beocontrolTransport robe nije uvek tako jednostavna stvar, naročito kada je reč o robi specifičnih karakteristika. I dok je prilikom transprta stvari uvek neophodno voditi računa o načinu pakovanja i ophođenja prilikom prevoza, posebna pažnja i dodatne mere opreza su obavezne prilikom transporta opasne robe. Na to nas obavezuju ne samo zakonska legilativa, već i obzirnost prema životnoj sredini u kojoj živimo, jer svako neadekvatno rukovanje opasnom robom može lako da poprimi oblik opšte katastrofe.

Upravo zato prevoz opasne robe spada u najkomplikovaniji vid transporta, te je prilikom istog neophodno voditi računa o brojim merama opreza, od kojih ćemo za vas izdvojiti najbitnije.

    1. Zaštita ovakve robe za transport mora da bude sigurna i izdrži normalni pritisak prilikom transporta, ali i višestruko istovaranje i utovaranje tereta. Tako od zavisnosti od robe do robe, postoje posebni zahtevi za špedicijom i pakovanjem koji se moraju ispuniti.
    2. Kako se u opasan teret ubrajaju i eksplozivni materijali, i  zapaljiva ulja, zatim toksične materije u različitim agregatnim stanjima, neophodno je obezbediti i adekvatno vozilo (kontejner, tenk ili vagon) opet po određenim standardima. Sama vozila moraju takođe biti osigurana i opremljena sigurnosnom opremom.
    3. Upakovana roba zajedno sa vozilom koje prevozi teret mora biti vidno obeleženo, a ljudi koji rukuju robom uredno prijavljeni u Agenciji za životnu sredinu.
    4. Uz sve to neophodno je imati kvalifikovanog savetnika, al ii vozače koji je pripremljen i edukovan da reaguje u slučaju nezgode.

Zbog svega pobrojanog organizovanje prevoza opasnog tereta u sopstvenoj režiji je izuzetno komplikovan, odgovoran i finansijski zahtevan posao. Brojna profesionalna oprema, kvalifikovani ljudski resursi i velika odgovornost za robu kojom upravljate povećavaju cenu transporta ovakve robe, ali je svakako sigurnije da ovakav posao poverite profesionalnim  firmama koje već duže vremena imaju iskustva iza sebe. Iako je cena uvek presudna u svim vidovima poslovanja, mi ipak savetujemo da se u slučaju transporta robe rukovodite iskustvom koje angažovana firma ima, bezbednosnim standardima na kojima insistira i certifikatima kojima može da se pohvali. Ovo će biti najsigurnije i za vašu robu, al ii za našu životnu okolinu.

beocontrol-specijalni-tereti

Zbog svojih dimenzija prilikom transporta robe i selidbi naročite probleme tokom prevoza zadaju specijalni tereti. I dok prevoz drugih roba i tereta možete organizovati sami, za specijalne terete vam je u skoro svim situacijama neophodna pomoć profesionalaca i njihova specijalna oprema za transport, pripremu, ali i utovar i istovar na transportno vozilo.

U specijalne terete ubrajamo sav zahtevniji teret, vangabaritnih dimenzija ali i antikvitete velike novčane vrednosti zbog koje zahtevaju poseban tretman i pažnju prilikom transporta. Tako u  specijalne terete spada sav građevinski materiijal, betonske i metalne konstrukcije, građevinske mašine, već pomenuti antikviteti, umetničke slike, klaviri i drugi muzički instrumenti, fotokopir mašine, bankomati i kase, sefovi, agregati, automobili i sve ono što zahteva poseban tretman i oprez  zbog svog gabarita.

beocontrol-specijalni tereti

Dimenizije i gabarit specijalnih predmeta uslovljava i dodatnu zaštitu i osiguranje ovakvih predmeta od oštećenja, ali i osiguranja mašina kojima se rukuje od oštećenja i različitih kvarova, i radnika koji vrše njihov utovar, istovar, pakovanje i transport od početne do krajnje destinacije.

Prevoz ovakvih vrsta tereta zahteva posebnu pažnju i oprez, kada je reč o regulativi i ograničenjima, obzirom da predstavlja vrstu tereta koja može biti velika smetnja za druge učesnike u saobraćaju, te zahteva posebana obeležja prilikom transoporta, ne retko i policijsku pratnju, ali i posebne dozvole i potvrde, koje dodatno otežavaju organizaciju i logistiku prevoza specijalnog tereta i zadaju glavobolju svim vlasnicima ovakvog tereta.

Iz svega izloženog jasno je zašto je najbezbednije, ali i najbezbrižnije prepustiti transport specijalnih tereta profesionalcima koji imaju višegodišnje iskustvo i koji će vam garantovati maksimalnu bezbednost i zaštitu prilikom transporta specijalnih tereta, ali i dodatno osiguranje za sva moguća oštećenja koja su očekivana prilikom ovako zahtevnom transporta. Na ovaj način ćete smanjiti rizik, potencijalne krajnje troškove prilikom transporta robe, selidbe poslovnog prostora, gradilišta, banke, stana ili vaše kuće sa vrednim antikvitetima.