Opasne materije transport beocontrol

Iako je sve stvari moguće spakovati i preneti u specijalizovanim vozilima za transport robe, postoji jedan veći spisak robe koja ne može da se prevozi u običnim kamionima ili kontejnerima za transport robe, ili mogu, ali uz posebvne dozvole dražve iz koje kreću do druge destinaije za koje moraju pposedovati overenu i važeću dozvolu.

Ova tzv. zabranjena roba traži nešto drugačije uslove transporta, ali i dodatnu vrstu dozvola kada je reč o međunarodnom transportu i carinjenju na granicama između država. Razlozi za posebnim merama predostrožnosti leže u činjenici da prevoz ove vrste robe može izazvati štetne efekte po okolinu i opštu opasnost.

U grupu zabranjenih namirnici koje zahtevaju posebne uslove transporta spadaju:

OPASNE MATERIJE:

Opasne materije transport beocontrol

–          Aerosoli/ Amonijak/ Municija/Akumulatori od automobila /Grafit

–          Zapaljive tečnosti /Kerozin /Lož ulje / Eksploziv

–          Pesticidi i drugi otrovi /Đubriva

–          Vatrometi

–          Radioakivni materijali

–          Koncentrovane hemikalije za čišćenje kuće ili bazena

LAKO KVARLJIVA ROBA:  lako kvarljiva roba transport beocontrol1

–          Hrana bez adekvatnih uslova čuvanja

–          Zaleđene namirnice

–          Otvorena  hrana

–          Biljke

–          I sva druge namirnice izvađene iz frižidera

U zabranjene terete spadaju svakako i narkotici, lekovi u velikim količinama, umetničke slike velike vrednosti sumljivog porekla, kradena roba, ali i proizvodi od životinja, bilo da je reč o hrani, bilo o drugim proizvodima nastali od kože ili delova naročito divljih životinja.

Kada je o ovome reč , u poslednje vreme u Evropskoj uniji se naročita pažnja polaže na mere kontrole i zaštite od uvoza i izboza neprijavljenih predmeta od životinja, obzirom da se na ovaj način mogu uvesti i nove bolesti sa kojima se određena terororija nije do sada susretala, pa je uvoz određenih životinja, ali proizvodi nastali od njih jesu predmet posebno žestokih debata unutar Evropskje unije za čiji se nepredviđeni transport predviđa pored novčane kazne i kazna krivičnog gonjenja.

 

železnički transport robe beocontrol

železnički transport robe beocontrolJedan od najstarijih vidova transporta je svakako železnički transport, koji usled ekspanzije novih i bržih vidova transporta postaje pomalo zaboravljen, premda i dalje neprevaziđen kada je reč o sigurnosti, ali i ceni. Ipak to nisu i jedine prednosti koji železnički transport robe nudi, naročito ako imamo u vidu transport zahtevnih tereta, krupnih životinja i opasnih materija u tečnom stanju.

Već više stotina godina unazad, kilometri pruga širom sveta prevoze rude, metale, ugalj, hranu, životinje i stoku, vodu, građevinski materijal za izgradnju velikih gradova. Mala potrošnja goriva, relativno jeftini troškovi prevoza naročito na velikim razdaljinama, dobre saobraćajne veze, još uvek su glavni aduti ovog vida transporta, a sa sve većim insistiranjem na smanjenju zagađenja životne okoline, ovaj železnički transport robe bi mogao da postane i jedan od najzastupljenijih vidova transporta.

Železnički transport robe omogućava prevoz velikih kontejnera koji se postavljaju na vagone, pa je kao takav pogodan za zbirni transport svih vrsta robe, ali i specijalnih tereta vangabaritnih dimenzija, koji znaju da budu veliki problem na otvorenim putevima, jer smanjuju vidljivost i svojim gabaritom ometaju druge učesnike u saobraćaju.

železnički transport robe beocontrol1Mogućnost slaganja kontejnera jedan na druge, povećava opseg robe koja može da se preveze železnicom, što dodatno umanjuje ukupne troškove logistike i samog prevoza, a usled dobrih železničkih veza između gradova smanjuje vreme puta.

Iako i dalje ostaje jedan od najsporijih vidova transporta, i pored pokušaja da se vozovi modifikuju i učine bržim, u poređenju sa avionom i velikim šleperima, njegova brzina je ipak manja. Međutim, u poređenju sa istima, bezbednost i pouzdanost prilikom železničkoh prevoza robe je u procentima skoro duplo veća, zbog čega takođe treba insistirati na njegovoj popularizaciji.

Kao što vidimo, ukoliko ste dovoljno fleksibilni i vreme nije presudna stvar u vašem biznisu, savetujemo da dobro razmislite i dva puta razmotrite sve navedene razloge zašto i dalje treba razmišljati o železničkom transportu kao jako efikasnom i poželjnom vidu prevoza robe. Kada se za njega i odlučite potražite pravog partnera, koji ima dobre veze i već izgrađenju mrežu partnera, a onda ćete se i sami uveriti u sve pomenute prednosti i pogodnosti koje žečeznički transport nudi.

carinjenje robe beocontrol

Carinjenje robe i problemi sa njim jedan su od najčešćiih razloga zašto firme koje se bave uvozom i izvozom poveravaju transport robe  firmama koje imaju veliko međunarodno iskustvo u organizovanju transporta širom sveta. Pribavljanje glomazne dokumentacije, podrazumeva traženje dozvola na različitim adresama, poznavanje komplikovane regulative svake države posebno, jer pored opštih normi koje važe u međunarodnom saobraćaju, svaka država ima svoja akta kojima uređuje šta je sve i pod kojim uslovima dozvoljeno da se uveze u njenu državu.

Pored stvari za ličnu upotrebu, garderobe, nešto obuće za sve drugo prilikom ulaska u stranu zemlju neophodno da imate potvrdu, dozvolu, ali i drugu dokumentaciju, kao i uredno plaćene takse i poreze. Bez njih prevoz vaših stvari preko granice nije moguć, a neadekvatna carinska dokumentacija može napraviti višednevni, ali i višenedeljni zastoj u transporu, dok god se ne pribavi ispravna i potpuna dokumentacija.

carinjenje robe beocontrol

Da bi carinjenje robe proteklo brzo i efikasno neophodno je ispuniti nekoliko osnovnih uslova:

 1. Podneti na uvid sažetu carinsku dokumentaciju koja se podnosi i u pisanoj i u elektronskoj formi, koja sadrži sve neophodne informacije o robi;
 2. Roba se mora prevoziti u vozilima koja su adekvatno opremljena za transport i shodno specifičnim karakteristikama robe.
 3. Za prevoz ljubimaca i drugih životinja, vrednih predmeta, umetničkih fotografija, neophodno je pribaviti i posebne potvrde veterinara ili potvrde nadležnog ministarstva, jer bez istih neće biti u mogućnosti da uđu u drugu zemlju.
 4. Vozila i nakit, zajedno sa  elektornskim uređajima neophodno je prijaviti na granici kako bi dobili od carinika privremenu dozvolu za carinjenje, kako bi nesmetano ušli ili izašli iz zemlje.

Uspostavljanje jedinstvene evropske carinske zone umnogome je olakšalo transport robe i ljudi, upravo zbog ovih komplikovanih procedura koje su na ovaj način ukunute. Ipak prema drugim kontinentima Evropa nije uspostavila takav vid saradnje, tako da je carinjenje obavezna faza prilikom međunarodnog transporta.

Ipak ne dozvolite da vam obaveze oko carinjenja robe pokvare planove oko novog biznisa, već pozovite profesionalce kao što je i Beocontrol, koji će se umesto vas obaviti ovaj deo posla i spasiti vas bespotrebnih muka. Jednog trenutka kada ovakva firma preuzme odgovornost za vašu robu, ona snosi i sve dodatne troškove koji mogu da nastanu tokom carinske kontrole, zastoja na carini, različitih nepravilnosti, reklamacija i prikupljanja prateće dodatne dokumentacije.

Prevoz robe u smrznutom stanju

Prevoz robe u smrznutom stanju, osetljive ili lako kvarljive robe zahteva posebna vozila koja će ovu robu dopremiti u nepromenjenom stanju, a to su uglavnom velike, skupe hladnjače za koje manje firme teško izdvajaju novac, pa su prinuđene da iznajme vozila i usluge transporta od ozbiljnih firmi koje u svojoj ponudi imaju velike kamione sa rashladnim uređajima.

Kamioni sa hladnjačama predstavljaju velike pokretne frižidere čije dimenzije variraju i mogu se kretati od 1 t do 22 t i specijalno su dizajnirane za prevoz robe u smrznutom stanju i sveže robe za čiju svežinu je neophodno održavati ujednačene uslove tokom celog transporta. Opseg temprerature takođe može varirati u zavisnosti od tipa namirnica koje se distribuiraju, od veoma niskih -80 C za duboko smrznutu robu koja se prevozi na suvom ledu, kakav je recimo slučaj sa ribom, do sobnih  +25 C.  Održavanje optimalne temperature i garantovanje njene ujednačenosti tokom svih delova puta je naročit problem ukoliko je reč o daljim destinacijama i međunarodnom transportu  koji zna da traje i po nekoliko dana.

Prevoz robe u smrznutom stanju

S obzirom da se radi o lako kvarljivoj robi, uglavnom hrani, koja se prevozi sa ciljem daljeg konzumiranja u ljudskoj ishrani, firma kojoj poveravate ovakvu robu mora garantovati bezbednost iste, te je neophodno napraviti pametan i siguran izbor prilikom angažovanja vašeg novog prevoznika.

Zato se savetuje da  dobro promislite i obavestite se pre nego vašu robu poverite nekoj od firmi koje vrše  transport hladnjačama. Pogledajte dobro listu referenci, raspitajte se za prethodna iskustva njihovih starih mušterija i postavite pitanja o vidovima garancija i uslovima pod kojima su firme spremne da se založe za vašu robu. U moru mnogih firmi koje pružaju slične usluge treba napraviti najuži izbor i odlučiti se za jednu koja nudi najbolje uslove u pogledu transporta, bezbednosti, ali i krajnje cene.

Cena je jako bitan faktor, ali ne dozvolite da bude i presudan, jer vas loši uslovi prevoza mogu koštati mnogo više, s obzirom na činjenicu da će od toga u kakvom je stanju roba dopremljena zavisiti i vaš krajni profit.  Jednom kada nađete proverenog i pouzdanog partnera, jako je bitno  da sa njim održavate korektne partnerske odnose. Ukoliko ste zadovoljni profesionalnošću i kvalitetom koji vaš novi parter u poslu transporta nudi, trudite se da ga vežete za sebe, kako bi izbegli dalje glavobolje oko ponovnog procesa izbora i provere, jer proveren partner u koga se možete pouzdati vredi mnogo više para od eventualnog popusta koji možemo dogovoriti prilikom sklapanja novog ugovora.

cena transporta beocontrol

Ključni faktori koji utiču na cenu transorta robe jesu svakako dimenzije tereta, vrsta tereta i udaljenost destinacije na koju se roba prevozi, ali to nisu i jedini faktori koji se razmatraju prilikom procena cene transporta robe ili selidbe. Konačna cena transporta robe formira se na osnovu  brojnih drugih faktora, koji mogu uvećati ili umanjiti njen iznos, zato se treba dobro obavestiti pre nego se odlučite za agenciju koja će za vas i vašu firmu obavljati transport robe.

 1. Dimenzije tereta – Dužina, širina, visina, ali i težina samog tereta određuju u mnogome vid transporta koji će se koristiti, ali i transportno sredstvo koje će se koristiti. Za manje terete koristi se uglavnom kombi prevoz i avio transport, dok se za one veće, zahtevnije terete koriste šleperi, ali i kontejneri, koji se prevoze velikim teretnjacima ili brodovima. cena transporta robe beocontrol
 2. Koja vrsta tereta se prevozi? –  Cena prevoza razlikovaće se ukoliko se prevoze opasne materije, roba koja zahteva čuvanje na optimalnim temperatura ili teret u difuznom stanju. Vrsta tereta ne određuje samo transportno sredstvo kojim se teret prevozi, već i dodatne takse i dozvole koje se moraju pribaviti, što svakako uvećava cenu transporta.
 3. Posebnu kategoriju i cenovnik imaju tereti velikih i vangabaritnih dimenzija tzv. specijalni tereti, s obzirom da oni zahtevaju posebnu opremu tokom transporta, utovara i istovara, ali i dodatan vid osiguranja i veliki broj posebnih dozvola, zbog eventualnog ometanja drugih učesnika u saobraćaju.
 4. Ukupna vrednost tereta je još jedan od faktora koji utiče na cenu transporta,  jer dodatne takse na vrednost prilikom prelaska granice i osiguranja takođe podižu cenu transporta.
 5. Destinacija na kojoj se vrši transport robe je jedan od bitnijih faktora, obzirom da je međunarodni transport  mnogo skuplji nego onaj koji se vrši unutar granica iste države. Razlog tome jesu svakako izmenjena regulativa, državne takse i porezi, ali i mogući neplanirani zastoji usled nepredviđenih situacija.
 6. Osiguranje robe jedan je od faktora koji takođe podiže cenu transporta. Uglavnom sve firme za transport robe u krajnju ponudu cene uključuju uslugu osiguranja, bar onog osnovnog, dok je svako dodatno osiguranje i dodatni trošak na koji morate računati.
 7. Drugi posebni lični zahtevi, kakvi su brza isporuka, ili usluga isporuke ’’od vrata do vrata’’, dvadesetčetvoro časovno praćenje u mnogim firmama se podrazumevaju, i kao takvi su uračunati u osnovnu ponudu, ipak ovo nije pravilo, a ako su definisani kao dodatne usluge svakako će biti uredno zavedene u vašem krajnjem računu, jer zahtevaju posebna dodatna sredstva da bi se izvršili po dogovoru.

Kontakt

Beocontrol doo
Vojni put II 276c, 11283 Beograd

Tel: 011/ 210 60 00
Fax: 011/ 210 32 22
Мob: 062/ 62 88 50 (07.00 – 20.00h)

Radno vreme:
Radnim danima: 08.00 – 18.00h
Subotom: 08.00 – 18.00h,
Nedeljom: 09.00 – 15.00h