Transport opasnih materija

Opasna roba, odnosno opasne ili štetne materije su materije u čvrstom, tečnom ili gasovitom stanju koje mogu da naškode ljudima, drugim živim organizmima, imovini ili životnoj sredini. Često su predmet pravnih propisa o hemikalijama. Prevoz opasnih materija regulisan je Uredbom o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i Zakonom o proizvodnji i prometu opasnih materija.

Prevoz u međunarodnom saobraćaju regulisan je međunarodnim propisima:

  • ADR za drumski saobraćaj (European Agreement on the International Road Transport of Hazardous Goods)
  • RID za železnički prevoz (Regulation for International Transport of Hazardous Goods)
  • IMGD za pomorski prevoz (International Maritime Dangereous Goods Code/Transport by Sea)
  • IATA DGR za vazdušni prevoz (IATA regulations on the Transport of Hazardous Goods/Air Transport)
  • Preporuke o prevozu opasnih roba (opšti dokument Ujedinjenih nacija)

 

Na cisternama i vozilima koja se kreću putevima pod međunarodnom ADR regulativom na plakati (listici) koja se na njima nalazi navedeni su Kemlerov kod (broj dat u gornjem delu) i odgovarajući broj dat Preporukom UN za transport opasnih materija (broj u donjem delu). Narandžast čist plakat bez brojeva ukazuje da vozilo prevozi opasan teret (burad, paketi itd.) ili se radi o tankeru sa šarolikom robom. Kamioni odnosno cisterne koje se kreću javnim putevima, a prenose materije opasne po ljude i njihovu životnu sredinu, moraju se obeležiti istovetnim tablama sa obe strane kao i spreda i pozadi.

Pod opasnom robom se podrazumevaju materije koje su: radioaktivne, zapaljive, eksplozivne, korozivne, oksidirajuće, asfiksitivne, biološki štetne, otrovne, infektivne ili izazivaju alergije. Takođe uključuje i fizička stanja kao što je gas ili tečnost pod pritiskom i vrele materijale, uključujući svu robu koja sadrži takve materijale i hemikalije ili mogu da  imaju druge karakteristike koje ih čine opasnima u određenim okolnostima.  Ublažavanje rizika povezanih sa opasnim materijama može zahtevati primenu mera predostrožnosti prilikom njihovog transporta, upotrebe, skladištenja i odlaganja. Ljudi koji rukuju opasnim materijama često nose zaštitnu opremu, a vatrogasne službe često imaju tim koji je posebno obučen da se bavi nesrećama i prosipanjem opasnih materija. Osobe koje mogu stupiti u kontakt sa opasnim materijama kao deo svog posla takođe su često pod zdravstvenim nadzorom kako bi se osiguralo da njihova izloženost opasnim materijama ne prelazi dozvoljene granice.

Kompanija Beocontrol u saradnji sa svojim partnerima organizuje lokalni i medjunarodni transport opasne robe, poštujući strogo propisana pravila za transport opasnih materija u Srbiji i u medjunarodnom transportu.


 

Kontakt

Beocontrol doo
Vojni put II 276c, 11283 Beograd

Tel: 011/ 210 60 00
Fax: 011/ 210 32 22
Мob: 062/ 62 88 50 (07.00 – 20.00h)

Radno vreme:
Radnim danima: 08.00 – 18.00h
Subotom: 08.00 – 18.00h,
Nedeljom: 09.00 – 15.00h