Zbirni transport robe

Usluga zbirnog transporta (LCL – Less-than-container load) koju pruža špediter je usluga u kojoj se nekoliko manjih pošiljki objedinjuju i otpremaju zajedno kako bi se iskoristile bolje tarife i sigurnost tereta.

Zbirni transport obuhvata sve pošilljke koje su manje od gabarita kamiona odnosno kontejnera i za koje se ne isplati angažovati kompletan kamion/kontejner za transport.

To može biti pošiljka koja zauzima pola kamiona/kontejnera, jedna paleta ili jedna kutija ali u svakom slučaju vaša pošiljka će biti konsolidovana sa drugim pošiljkama i otpremljena na destinaciju.

Postoji nekoliko pogleda na to koja roba se može uvrstiti u zbirni transport. Kamionske prikolice mogu da prime između 2 i 6 pošiljki različitih klijenata i pošto je svaka pošiljka tehnilčki manja od kapaciteta kamiona ona može da se uvrsti u zbirni transport odnosno da se klasifikuje kao LCL. Međutim postoje kompanije koje nisu specijalizovane za rad sa kamionskim tovarom, već sa obimnijim pošiljkama koje sadrže između 2 i 12 paleta (od 1 do 11 tona) i smatraju to zbirnim teretom. Glavna prednost korišćenja zbirnog transporta je da se pošiljka može transportovati za deo troškova od troškova unajmljivanja čitavog kamiona ili prikolice za pojedinačnu pošiljku. Takođe, veliki broj dodatnih usluga dostupni su kod operatora koji nude opciju zbirnog transporta. Ove opcione usluge uključuju preuzimanje i isporuku robe, dolazak na adresu prilikom preuzimanja ili isporuke robe, interne isporuke, obaveštenja pre isporuke, zaštite od zamrzavanja i drugo. Ove usluge obično se naplaćuju po unapred određenoj naknadi ili za dopunu po težini.

Teret koji se šalje zbirnim transportom prevoznika često se mora pretovarati nekoliko puta tokom tranzita, često od strane različitih prevoznika. Roba mora biti upakovana kako bi se zaštitila od vibracija, drobljenja, pada, vlažnosti. Dakle, uobičajeno je dobra praksa da se roba složi na palete ili upakuje u sanduke. Dizajn i pakovanje ambalaže treba da zadovolje specifične potrebe logističkog sistema i proizvoda koji se isporučuje.

Pravilno pakovanje treba da služi za nekoliko namena:

  • Pomaže u zaštiti tereta od rukovanja i oštećenja u tranzitu
  • Pomaže u zaštiti tereta od oštećenja u teretnom delu prevoznog sredstva
  • Smanjuje mogućnost od krađe
  • Smanjuje mogućnost gubljenja robe

 

 


Kompanija Beocontrol pruža vrhunsku uslugu zbirnog transporta, za manje pošiljke koje ne zauzimaju ceo tovarni prostor.

Sa nama imate mogućnost da transportujete širok spektar robe, od standardnih tereta koji je paletizovan ili nepaletizovan do nestandardnih tereta, buradi ili sanduka.

Kontakt

Beocontrol doo
Vojni put II 276c, 11283 Beograd

Tel: 011/ 210 60 00
Fax: 011/ 210 32 22
Мob: 062/ 62 88 50 (07.00 – 20.00h)

Radno vreme:
Radnim danima: 08.00 – 18.00h
Subotom: 08.00 – 18.00h,
Nedeljom: 09.00 – 15.00h